Đăng ký hội viên       0917.486.599          hdntgialai@gmail.com
Danh sách Doanh nhân trẻ Gia Lai
𝐏𝐇𝐀̣𝐌 𝐐𝐔𝐘̀𝐍𝐇 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆
Chức vụ: 𝐏𝐡𝐨́ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐔𝐊𝐀 𝐆𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐢
𝐋𝐈̃𝐍𝐇 𝐕𝐔̛̣𝐂 𝐊𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇  :Trường Quốc tế song ngữ UKA Gia Lai là một thành viên thứ 7 của Hệ thống UKA Việt Nam, thuộc tập đoàn Nguyễn Hoàng với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. UKA Gia Lai là ngôi trường quốc tế song ngữ đầu tiên và duy nhất tại Gia Lai, với môi trường học tập lý tưởng giúp học sinh phát triển toàn diện về cả trí tuệ, đạo đức, thể chất, kỹ năng và tinh thần. Để làm được điều đó, ngoài chương trình của Bộ, UKA Gia Lai mang đến các chương trình mua bản quyền từ nước ngoài như Chương trình Kiến tạo doanh nhân trẻ JA (Mỹ), chương trình Âm nhạc LCM (Anh) v.v… cùng nhiều chương trình và hoạt động trải nghiệm đặc biệt khác. Trẻ được sống trong môi trường mà tiếng Anh được xem như ngôn ngữ thứ hai, chứ không phải là một môn học như thông thường.
𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂, 𝐱𝐞𝐦 𝐭𝐚̣𝐢:
🌐 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞:𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐔𝐊𝐀𝐆𝐢𝐚𝐋𝐚𝐢
📩 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐠𝐢𝐚𝐧𝐠𝐩𝐪.𝐠𝐢𝐚𝐥𝐚𝐢@𝐮𝐤𝐚.𝐞𝐝𝐮.𝐯𝐧
+Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟑𝟗 𝐇𝐚̀𝐧 𝐌𝐚̣𝐜 𝐓𝐮̛̉, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢 𝐋𝐚̆𝐧𝐠, 𝐏𝐥𝐞𝐢𝐤𝐮
+Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: 𝟎𝟗𝟎𝟔 𝟎𝟕𝟖 𝟑𝟎𝟎
Các bài viết khác
Thư viện hình ảnh
Video