Đăng ký hội viên       0917.486.599          hdntgialai@gmail.com
Góc pháp luật
Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định các chi phí đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 176/2012/TT-BTC ban hành ngày 10/12/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
Thư viện hình ảnh
Video